STAVEBNÍ ČINNOST, DOTACE V OBCI

Vážení občané,

v letošním roce se bude realizovat několik staveb na území naší obce. 

Předběžné termíny realizace jednotlivých staveb jsou:

 

Obnova místní infrastruktury ve Vítkovicích - Etapa 2019 B Roudnice

Doba realizace stavby:   max. 6 měsíců

Zahájení prací:              03.05.2021

Dokončení díla:             31.10.2021

cena za dílo bez DPH činí:   2.138.160,00 Kč 
cena za dílo včetně DPH:     2.587.173,60 Kč
Stavba byla již zahájena, předpokládaná pokládka asfaltu 31.5-2.6 2021

                                                                                                                                                                                                                                                             

Obnova místní infrastruktury ve Vítkovicích - Etapa 2019 A Levínek

Doba realizace stavby:   max. 6 měsíců

Zahájení prací:              03.05.2021

Dokončení díla:             31.10.2021

cena za dílo bez DPH činí:   1.986.280,00 Kč         
cena za dílo včetně DPH:     2.403.398,80 Kč

Stavba bude realizována v září

 

 

Vítkovice, Vurmovka - Rozšíření vodovodu

·  V roce 2020 byla zahajena stavba „Vítkovice, Vurmovka - rozšíření vodovodu". Stavbu bude provádí spol. T4 Building, s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení. Investiční náklad stavby je cca 5,5 mil.Kč bez DPH.

·  Veškeré vodovodní práce práce byly již dokončeny. Začátkem června bude položen nový asfaltový povrch a stavba bude zkolaudována.

sfzp

JIŽ REALIZOVANÉ PROJEKTY:

 

 „Obnova místní komunikace ve Vítkovicích - Etapa 2021/12 (HOTEL PRAHA-JANOVA HORA)“,  Akceptační číslo: 1210600101. Dotace SFŽP/SR: 2.896.296,98 Kč. Termín zahájení fyzické realizace:  07/2022. Termín ukončení fyzické realizace: 10/2022

 

Pořízení dopravního automobilu - Vítkovice bylo podpořeno částkou 300.000,- Kč z rozpočtu Libereckého kraje.

 

Projekt „Rozšíření vodovodu v obci Vítkovice - Vurmovka“ byl podpořen částkou 1 011 559,89 Kč z Fondu ochrany vod Libereckého kraje.

 

„Nákup ochranných prostředků“ - Nákup ochranných prostředků“ pro JSDHO Vítkovice byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje částkou 51 660 Kč. Realizace 2020.

 

„Obnova místní infrastruktury ve Vítkovicích“

Obnova místní infrastruktury ve Vítkovicích - etapa I. (bytovky, čp.30 – Jiřička), etapa II. (k vodojemu, pod bytovkami k čp.375), etapa III. (Kozí domky)

Tento projekt byl spolufinancován státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Realizace 2019.

Výše dotace dle skutečnosti: Etapa I. 1.614.787 Kč, Etapa II. 1.412.665 Kč, Etapa III. 1.965.634 Kč.

 

„Obnova místní komunikace pod vodojemem a čp.30“ – Projekt byl podpořen z Dotačního Fondu Libereckého kraje – Program obnovy venkova částkou 285 000 Kč. Realizace 2019.

 

„Pořízení štěpkovače“ - Projekt byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje - program Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů částkou 120 000 Kč. Realizace 2019.

 

„Výstavba kanalizace a vodovodu u ČOV“ - Projekt byl podpořen částkou 1 000 000 Kč z Fondu ochrany vod Libereckého kraje. Realizace 2018 – 2019.

 

„Dětská hřiště obce Vítkovice“ – (lokality u MŠ, u ZŠ a hřiště horní Vítkovice) Projekt byl podpořen z rozpočtu MMR ČR částkou 400 000 Kč. Realizace 2018.

 

„Podpora informačního centra ve Vítkovicích“ – Projekt byl podpořen státním fondem životního prostředí ČR částkou 744 100 Kč. Realizace 2018.

 

„Snížení světelného znečištění podél silnice II/286 ve Vítkovicích“ - Projekt byl podpořen státním fondem životního prostředí ČR částkou 1 381 737 Kč. Realizace 2018.

 

„Zvýšení bezpečnosti podél silnice II/286 Vítkovice v Krkonoších“ ( Chodník podél silnice II/286 v Dolních Vítkovicích ) - chodník od obecního úřadu po autobusovou zastávku za školou

·         Tento projekt je financovaný z prostředků IROP 11703, identifikační číslo: 117D03O000279, EIS CZ,06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007611.

irop

·         Stavba obsahovala 3 stavební objekty: SO101 Chodník, SO201 Ocelové lávky a opěrné gabionové stěny a SO301 Odvodnění. Stavba byla realizovaná podle odsouhlasené projektové dokumentace,  dokončená a předaná mezi investorem a zhotovitelem ve smluvním termínu k 28.9.2018. Rozhodnutím Odboru dopravy v Jilemnici ze dne 11.10.2018 byla uvedena do předčasného užívání.

·         Celkové způsobilé výdaje 6 372 247,32Kč, Dotace 6 053 634,91Kč, vlastní podíl 318 612,41Kč.

 

„Oprava hasičské zbrojnice“ – projekt byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje částkou 140 000 Kč. Realizace 2018.

 

„Revitalizace farního kostela sv.Petra a Pavla ve Vítkovicích – fasáda“ – projekt byl podpořen z Česko-německého fondu budoucnosti částkou 500 000 Kč. Realizace 2018.

 

„Udržovací práce na kostele sv.Petra a Pavla“ – projekt byl podpořen Ministerstvem kultury částkou 70 000 Kč. Realizace 2018.

 

„Kostel sv.Petra a Pavla, apoštolů ve Vítkovicích – oprava střechy“ – projekt byl podpořen Ministerstvem zemědělství částkou 700 000 Kč. Realizace 2018.

 

„Výstavba kanalizace v obci Vítkovice v Krkonoších“ – projekt byl podpořen z Operačního programu životní prostředí 2014 -2020 /EU/ částkou 2 499 966,06 Kč. Realizace 2018-2019.                                                                                                                                         

    • Projekt byl dále podpořen státním fondem životního prostředí ČR částkou 190 076 Kč.         

 

„Rozšíření a modernizace vodojemu v obci Vítkovice v Krkonoších“ - projekt byl podpořen z Operačního programu životní prostředí 2014 -2020 /EU/ částkou 2 499 966,06 Kč. Realizace 2018.

    • Projekt byl dále podpořen státním fondem životního prostředí ČR částkou 170 704 Kč.

Publicita projektu požadovaná poskytovatelem.

SFZP
SFZP
SFZP
SFZP
SFZP
SFZP
SFZP
SFZP
SFZP
SFZP
SFZP
SFZP
SFZP
SFZP
SFZP
SFZP
SFZP
SFZP
SFZP
SFZP
SFZP

Rychlý kontakt:

Adresa
Adresa

obec Vítkovice
Vítkovice v Krkonoších 243
512 38, Vítkovice v Krkonoších

Telefon

+420 481 582 730

Úřední hodiny:

Pondělí:
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Středa:
8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Út, Čt, Pá:
Po telefonické dohodě.

© 2024 Obec Vítkovice v Krkonoších. Všechna práva vyhrazena. Tato webová stránka je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb. Prohlášení o přístupnosti webových stránek.