POPLATKY

POPLATEK ZA ODPADY

POPLATEK ZA ODPADY

(toto je pouze výtah z vyhlášek, celé znění naleznete v jednotlivých vyhláškách)

Poplatek platí:

1) všechny trvale hlášené osoby

2) fyzické osoby, které vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu (má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a

nerozdílně).

Sazba poplatku činí 650,-Kč za kalendářní rok.

Ohlašovací povinnost:

  • do 30 dnů ode dne, kdy povinnost vznikla, případně zanikla.

 

Splatnost poplatku:

  • dle bodu 1) jednorázově k 30.4. a nebo ve 2 stejných splátkách, vždy nejpozději k 30.4 a 31.10. příslušného kalendářního roku. 

  • dle bodu 2) jednorázově k 30.4. příslušného kalendářního roku.

Platba poplatku:

  • hotově v pokladně obecního úřadu Vítkovice

  • převodem z účtu:

Číslo účtu 2625581/0100 KB

Variabilní symbol se skládá vždy z čísla popisného a čísla poplatku 1340. Pokud je v domě více bytových jednotek, uvede se před číslo popisné číslo bytové jednotky a do poznámky k platbě příjmení poplatníka.

(Příklad: poplatník z čp. 243 uvede v.s. 2431340, nebo byt.č2 v .čp.243 uvede se

vs. 22431340 a příjmení poplatníka)

V případě pochybností se na variabilní symbol dotažte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na 481 582 678.

Sběr a svoz odpadů:

  • Za poplatek Vám náleží 6ks (120l) , 12ks (60l) nebo 3ks (120l) + 6ks (60l) pytlů na směsný komunální odpad, které jsou po zaplacení připraveny k vyzvednutí na OÚ Vítkovice.

  • Poplatníci dle bodu 1), jejichž nemovitost se nachází u svozové trasy, si mohou vybrat, zda si zvolí nádobový sběr (popelnice) nebo pytlový sběr.

  • Všichni poplatníci mohou využít možnost likvidace objemného komunálního odpadu do připravených kontejnerů u OÚ Vítkovice. Tento sběr a svoz je zajišťován jednou ročně a to vždy začátkem května. O termínech přistavení kontejnerů informujeme vždy na úřední desce, obecních vývěskách, informačním systémem, emailem.

  • Dále je 2x ročně ve spolupráci se svozovou firmou uskutečňován svoz nebezpečného odpadu - o termínech informujeme stejným způsobem.

 

POPLATEK ZE PSŮ
UBYTOVACÍ POPLATKY  

Rychlý kontakt:

Adresa
Adresa

obec Vítkovice
Vítkovice v Krkonoších 243
512 38, Vítkovice v Krkonoších

Telefon

+420 481 582 730

Úřední hodiny:

Pondělí:
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Středa:
8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Út, Čt, Pá:
Po telefonické dohodě.

© 2024 Obec Vítkovice v Krkonoších. Všechna práva vyhrazena. Tato webová stránka je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb. Prohlášení o přístupnosti webových stránek.