STAVEBNÍ ČINNOST V OBCI V LETOŠNÍM ROCE

 

Vážení občané,

v letošním roce se bude realizovat několik staveb na území naší obce. Už za krátkou dobu bude zahájena stavba rozšíření kanalizace a vodovodu v Dolních Vítkovicích a rozšíření vodojemu v Horních Vítkovicích. V průběhu měsíce května doufáme začne i stavba chodníku v dolní obci a oprava kostela v Horních Vítkovicích.

 

Předběžné termíny realizace jednotlivých staveb jsou:


Rozšíření kanalizace a vodovodu v Dolních Vítkovicích

 • kanalizace od bytovek, kanalizace a vodovod nad novou ČOV
 • dotčené komunikace: 2955/1, spojka od Jizery kolem Jasmínu do horní části obce - výkopové práce, uložení potrubí
 • termín: duben - říjen 2018

 

Rozšíření vodojemu v Horních Vítkovicích

 • rozšíření stávající akumulace vodojemu o další komoru
 • dotčené komunikace: 2930, doprava stavební mechanizace
 • termín: duben - říjen 2018

 

Zvýšení bezpečnosti podél silnice II/286 Vítkovice v Krkonoších ( Chodník podél silnice II/286 v Dolních Vítkovicích )

 • chodník od obecního úřadu po autobusovou zastávku za školou
 • drobné dopravní omezení provozu na silnici II.třídy (omezení rychlosti, práce na kraji silnice)
 • termín: konec května - září 2018
 • Tento projekt je financovaný z prostředků IROP 11703, identifikační číslo: 117D03O000279, EIS CZ,06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007611.

 

Oprava kostela

 • nová střešní krytina a vnější omítka
 • termín: květen - říjen 2018

 

Dětská hřiště

 • lokality : u MŠ, u ZŠ a hřiště horní Vítkovice
 • termín : květen - září 2018

 

Zejména při stavbách zmíněných vodohospodářských sítí a objektů dojde k částečnému omezení přístupu k některým objektům, v jejichž okolí budou stavby probíhat. Vlastníci nemovitostí v dotčených lokalitách, kterých se budou některá z omezení týkat, budou včas o postupu staveb podrobněji informováni zástupci obce nebo přímo zhotoviteli jednotlivých staveb.

Stavební činnost vždycky bohužel znamená i dočasné zhoršení životního prostředí v lokalitách, kde tato činnost probíhá. Veškerá omezení budou trvat pouze nezbytně nutnou dobu a věříme, že omezený dopravní režim nezpůsobí nikomu zásadní potíže. Jménem Obce Vítkovice se za ztížené životní podmínky omlouváme a děkujeme za pochopení

 



Vítkovice v Krkonoších

Tato webová stránka je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb. Prohlášení o přístupnosti webových stránek:

mapa webu | Přihlásit | © 2017 designed by DreamSites.cz