Snížení energetické náročnosti kulturního domu

Obec Vítkovice v roce 2015 realizovala projekt s dotací fondů evropské unie s názvem „Snížení energetické náročnosti kulturního domu". Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy kulturního domu, který slouží i jako tělocvična. Na objektu bylo zatepleno obvodové zdivo, instalovány kvalitní výplně s trojskly, zateplena střecha a stropy včetně instalace nových svítidel. Z celkových nákladů akce ve výši cca 3,1 mil. Kč byla z fondů evropské unie - ERDF uhrazena částka ve výši 2,33 mil. Kč, ze Státního fondu životního prostředí částka ve výši 137 tis. Kč. Realizací projektu dochází k významným úsporám nákladů za vytápění, ke snížení spotřeby energie o cca 256 GJ tepla, což odpovídá úspoře 21 tun CO2 ročně.

 

opzp

 Vítkovice v Krkonoších

Tato webová stránka je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb. Prohlášení o přístupnosti webových stránek:

mapa webu | Přihlásit | © 2017 designed by DreamSites.cz