Snížení energetické náročnosti KD ve Vítkovicích

Předmětem projektu „Snížení energetické náročnosti Kulturního domu ve Vítkovicích, č.p. 33 - změna vytápění, číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001848" je snížení energetické náročnosti objektu, a to realizací změny způsobu vytápění objektu. Původní kotle na tuhá paliva budou vyměněna za nové kondenzační kotle na zemní plyn včetně instalace otopné soustavy. Úspora energie vlivem projektu na úrovni 100,6 GJ/rok. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkové způsobilé náklady ve výši 1 065 tis. Kč, jsou kryty z prostředků Evropské unie dotací na úrovni 40 %, tj. cca 426 tis. Kč.

 Vítkovice v Krkonoších

Tato webová stránka je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb. Prohlášení o přístupnosti webových stránek:

mapa webu | Přihlásit | © 2017 designed by DreamSites.cz