Projekt OPŽP - Výstavba kanalizace v obci Vítkovice

 

Název projektu:                                           Výstavba kanalizace v obci Vítkovice v Krkonoších

 

Registrační číslo projektu:                          CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004870

 

Popis projektu a cíl projektu:                     Cílem projektu je řádná likvidace komunálních splaškových vod v části obce na území KRNAP a CHKO Krkonoše, která dosud není napojena na nově zbudovanou centrální ČOV, a významný příspěvek k zajištění udržitelného rozvoje obce v podmínkách zvýšené ochrany přírody v jejím katastru.

 

Projekt „Výstavba kanalizace v obci Vítkovice v Krkonoších", registrační číslo CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004870 je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Celkové způsobilé výdaje projektu:           4 113 902,02 Kč

Výše podpory z fondů Evropské unie:        2 622 612,54 Kč (64 %)

Příspěvek ze zdrojů příjemce podpory:      1 491 289,49 Kč (36 %)

 

Datum zahájení realizace projektu:          23.1.2018

Datum plánovaného ukončení projektu:   30.11.2018

 

Řídící orgán:                                                Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt:                             Státní fond životního prostředí ČR

Název příjemce podpory:                            Obec Vítkovice

 

 

Loga:

 

               MZP_logo_RGB_v2                    

 

 Vítkovice v Krkonoších

Tato webová stránka je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb. Prohlášení o přístupnosti webových stránek:

mapa webu | Přihlásit | © 2017 designed by DreamSites.cz