Kompostování ve Vítkovicích

V obci budou rozmístěny po 15.dubnu 2018 celkem 3 velkoobjemové kontejnery a to : u bytovek, u kostela a na cestě k Roudnici (u č.p. 9). Do těchto kontejnerů odkládejte pouze biologicky rozložitelný odpad - trávu, listí, seno, plevelné rostliny, zbytky rostlin a dřevo (pouze do průměru 5 cm a délky 2 m). Do nádob rozhodně nepatří zbytky jídel, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, hnůj, exkrementy masožravých zvířat, jedlé oleje, kořeny, pařezy, kamení, znečištěné piliny, plasty, sklo, kov a další biologicky nerozložitelné odpady.

Žádáme občany, aby trávu nesypali na pastviny a na louky, ale odvezli do kontejnerů.

Svoz hnědých popelnic na bioodpad bude jednou za čtrnáct dní, a to každé liché pondělí, první svoz se uskuteční 23. 4. 2018 (další 7.5.2018, 21.5.2018 atd.)

Děkujeme za dodržování pravidel kompostování.

 

 Vítkovice v Krkonoších

Tato webová stránka je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb. Prohlášení o přístupnosti webových stránek:

mapa webu | Přihlásit | © 2017 designed by DreamSites.cz