čeština Deutsch English

Místní vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

 

Soubor ke stažení

Obecně závazná vyhláška obce Vítkovice č. 1/2006 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích

 

Pravidla pohybu psů

Obecně závazná vyhláška obce Vítkovice č. 2/2006 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vítkovice

 

Stanovení systému shromažďování odpadu

Obecně závazná vyhláška obce Vítkovice č. 3/2006 o zrušení vyhlášky obce Vítkovice č. 2/95 o ochraně životního prostředí a veřejného pořádku

 

Zrušení vyhlášky č. 2/95

Obecně závazná vyhláška obce Vítkovice č. 4/2006 o zrušení vyhlášky obce Vítkovice č. 2/98 o užívání veřejných parkovišť

 

Zrušení vyhlášky č. 2/98

Obecně závazná vyhláška obce Vítkovice č. 5/2006 o zrušení vyhlášky obce Vítkovice č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v obci Vítkovice

 

Zrušení vyhlášky č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Vítkovice č.2/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Vyhláška

Obecně závazná vyhláška č.3/2010, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst

 

Vyhláška

Obecně závazná vyhláška č.4/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

 

Vyhláška

Obecně závazná vyhláška č.5/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Vyhláška

Obecně závazná vyhláška č. 6/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity

 

Vyhláška

Obecně závazná vyhláška č. 7/2010, o místním poplatku ze psů

 

Vyhláška

Obecně závazná vyhláška č.8/2010, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č.3/2003 poplatek ze vstupného

 

Vyhláška

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku ze psů

 

Vyhláška

Obecně závazná  vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

  Vyhláška

Obecně závazná vyhláška č.1/2013, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a systém využití vzniklého kompostu

 

 

Vyhláška

Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných částí obce

 

Vyhláška

Obecne závazná vyhláška č. 1/2014 o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství

 

Vyhláška

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vítkovice

 

Vyhláška

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vítkovice

  Vyhláška

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

 

vyhláška

 

Důležité zákony

Název normy

zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím

zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech

zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů

zák. č. 500/2004 Sb. o správním řízení

zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník

zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 

Zápisy ze zastupitelstva

 

Rok 2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název                                                Datum                                           Soubor ke stažení

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis z 1. schůze                                11.1.2017                                         Zápis 1 z 11.1.2017

Zápis z 2. schůze                                 8.2.2017                                          Zápis 2 z 8.2.2017

Zápis z 3. schůze                                 8.3.2017                                          Zápis 3 z 8.3.2017

Zápis ze 4. schůze                               12.4.2017                                         Zápis 4 z 12.4.2017

Zápis z 5. schůze                                  3.5.2017                                          Zápis 5 z 3.5.2017                                       

Zápis z 6. schůze                                 14.6.2017                                         Zápis 6 ze 14.6.2017

Zápis ze 7. schůze                               14.8.2017                                         Zápis 7 ze 14.8.2017

Zápis z 8. schůze                                 13.9.2017                                         Zápis 8 z 13.9.2017

 

Rok 2016

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název                                                 Datum                                        Soubor ke stažení

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis z 1. schůze                                  13.1.2016                                    Zápis 1 z 13.1.2016

Zápis z 2. schůze                                  10.2.2016                                    Zápis 2 z 10.2.2016

Zápis z 3. schůze                                   9.3.2016                                     Zápis 3 z 9.3.2016

Zápis ze 4. schůze                                13.4.2016                                     Zápis 4 z 13.4.2016

Zápis z 5. schůze                                  18.5.2016                                     Zápis 5 z 18.5.2016

Zápis ze 6. schůze                                 29.6.2016                                    Zápis 6 z 29.6.2016

Zápis ze 7. schůze                                  7.9.2016                                     Zápis 7 z 7.9.2016

Zápis z 8. schůze                                  12.10.2016                                   Zápis 8 z 12.10.2016

Zápis z 9. schůze                                   7.11.2016                                    Zápis 9 z 7.11.2016

Zápis z 10. schůze                                 12.12.2016                                   Zápis 10 z 12.12.2016

 

Rok 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název                                                 Datum                                      Soubor ke stažení

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis z 1. schůze                                  7.1.2015                                   Zápis 1 ze 7.1.2015

Zápis z 2. schůze                                  11.2.2015                                  Zápis 2 z 11.2.2015

Zápis z 3 schůze                                   11.3.2015                                  Zápis 3 z 11.3.2015

Zápis ze 4 schůze                                   8.4.2015                                  Zápis 4 z 8.4.2015

Zápis z 5. schůze                                  18.5.2015                                  Zápis 5 z 18.5.2015      

Zápis z 6. schůze                                  17.6.2015                                  Zápis 6 z 17.6.2015

Zápis ze 7.schůze                                   8.7.2015                                  Zápis 7 z 8.7.2015   

Zápis z 8. schůze                                    2.9.2015                                  Zápis 8 z 2.9.2015

Zápis z 9. schůze                                   7.10.2015                                 Zápis 9 z 9.10.2015

Zápis z 10. schůze                                 9.11.2015                                 Zápis 10 z 9.11.2015

Zápis z 11. schůze                                 2.12.2015                                 Zápis 11 z 2.12.2015

 

Rok 2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název                                               Datum                                     Soubor ke stažení

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis z 1. schůze                                15.1.2014                                  zápis 1 z 15.1.2014

Zápis z 2. schůze                                19.2.2014                                  zápis 2 z 19.2.2014

Zápis z 3. schůze                                19.3.2014                                  zápis 3 z 19.3.2014

Zápis ze 4.schůze                                16.4.2014                                 zápis 4 z 16.4.2014

Zápis z 5. schůze                                 21.5.2014                                 zápis 5 z 21.5.2014

Zápis ze 6. schůze                               25.6.2014                                 zápis 6 z 25.6.2014  

Zápis ze 7. schůze                               16.7.2014                                 zápis 7 z 16.7.2014

Zápis z 8. schůze                                 17.9.2014                                 zápis 8 z 17.9.2014  

Zápis z ustavujícího zasedání                 5.11.2014                                 zápis z ustavujícího zas. 5.11.2014

Zápis z 10. schůze                                3.12.2014                                 zápis 10 z 3.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2013

 

Název

Datum

Soubor ke stažení

Zápis z 1. schůze

9.1.2013

zápis 1 z 9.1.2013

Zápis z 2. schůze

 6.2.2013

zápis 2 z 6.2.2013

 Zápis ze 3. schůze

25.3.2013

zápis 3 z 25.3.2013

 Zápis ze 4. schůze

24.4.2013

zápis 4 z 24.4.2013

 Zápis z 5. schůze

13.5.2013

zápis 5 z 13.5.2013

Zápis ze 6. schůze

12.6.2013

zápis 6 z 12.6.2013

Zápis ze 7. schůze

4.9.2013

 zápis 7 z 4.9.2013

 Zápis z 8. schůze

 16.10.2013

 zápis 8 z 16.10.2013

 Zápis z 9.schůze

13.11.2013

zápis 9 z 13.11.2013

Zápis z 10. schůze

 11.12.2013

 zápis 10 z 11.12.2013

Zápis z 11. schůze

23.12.2013

 zápis 11 z 23.12.2013

   


 

   

Rok 2012

Název

Datum

Soubor ke stažení

 Zápis z 1.schůze

1.1.2012

zápis 1 z 11.1.2012

 Zápis z 2. schůze

8.2.2012

zápis 2 z 8.2.2012

Zápis ze 3.schůze

14.3.2012

 zápis 3 z 14.3.2012

Zápis ze 4.schůze

16.4.2012

 zápis 4 z 16.4.2012

Zápis z 5. schůze

9.5.2012

 zápis 5 z 9.5.2012

Zápis z 6. schůze

6.6.2012

 zápis 6 z 6.6.2012

Zápis ze 7. schůze

 3.9.2012

 zápis 7 z 3.9.2012

Zápis z 8. schůze

 26.9.2012

 zápis 8 z 26.9.2012

Zápis z 9. schůze

29.10.2012

 zápis 9 z 29.10.2012

Zápis z 10. schůze

 29.11.2012

 zápis 10 z 19.11.2012

Zápis z 11. schůze

 19.12.2012

 zápis 11 z 19.12.2012

 

 

 
   


 

   

 

 

 

Rok 2011

Název

Datum

Soubor ke stažení

 Zápis z 1. schůze

 

12.1.2011

 zápis 1 12.1.2011

Zápis z 2. schůze

9.2.2011

zápis 2 9.2.2011

Zápis z mimoř. schůze

22.2.2011

zápis z mimoř.sch. 22.2.11

Zápis ze 3. schůze

9.3.2011

zápis 4 9.3.2011

Zápis ze 4. schůze

6.4.2011

zápis 5 6.4.2011

Zápis z mimoř.schůze

11.4.2011

zápis 6 11.4.2011

Zápis z 5. schůze

12.5.2011

zápis 7 12.5.2011

Zápis ze 6. schůze

8.6.2011

zápis 8 8.6.2011

Zápis ze 7. schůze

10.8.2011

zápis 9 10.8.2011

Zápis z 8. schůze

26.9.2011

zápis 10 26.9.2011

Zápis z 9. schůze

12.10.2011

zápis 11 12.10.2011

Zápis z 10. schůze

9.11.2011

zápis 12 9.11.2011

Zápis z 11. schůze

7.12.2011

zápis 13 7.12.2011

 

 

Rok 2010

Název

Datum

Soubor ke stažení

 Zápis z 1. schůze

 13.1.2010

 zápis1 13.1.10

 Zápis z 2. schůze

 3.2.2010

 zápis2 3.2.10

 Zápis ze 3. schůze

 3.3.2010

 zápis3 3.3.10

 Zápis ze 4. schůze

 7.4.2010

 zápis4 7.4.10

 Zápis z 5. schůze

 12.5.2010

 zápis5 12.5.2010

Zápis z mimořádné schůze

24.5.2010

zápis 24.5.2010

Zápis ze 6. schůze

9.6.2010

zápis6 9.6.2010

Zápis ze 7. schůze

7.7.2010

zápis7 7.7.2010

Zápis z mimořádné schůze

1.9.2010

zápis 1.9.2010

Zápis z 8. schůze

8.9.2010

zápis8 8.9.2010

Zápis z 9. schůze

6.10.2010

zápis9 6.10.2010

Zápis z ustavující schůze

10.11.2010

zápisustavující10.11.2010

Zápis z 10. schůze

24.11.2010

zápis10 24.11.2010

Zápis z 11.schůze

16.12.2010

zápis11 16.12.2010

 

Rok 2009

Název

Datum

Soubor ke stažení

Zápis z 11. schůze

9.12.2009

zápis11 9.12.09

Zápis z 10. schůze

11.11.2009

zápis10 11.11.09

Zápis z 9. schůze

7.10.2009

zápis9 7.10.09

Zápis z 8. schůze

9.9.2009

zápis8 9.9.09

Zápis z mimořádné schůze

5.8.2009

zápis 5.8.09

Zápis z mimořádné schůze

21.7.2009

zápis 21.7.09

Zápis ze 7. schůze

8.7.2009

zápis7 8.7.09

Zápis ze 6. schůze

10.6.2009

zápis6 10.6.09

Zápis z mimořádné schůze

21.5.2009

zápis 21.5.09

Zápis z 5. schůze

6.5.2009

zápis5 6.5.09

Zápis ze 4. schůze

21.04.2009

zápis4 21.4.09

Zápis ze 3. schůze

11.3.2009

zápis3 11.3.09

Zápis z 2. schůze

11.2.2009

zápis2 11.2.09

Zápis z mimořádné schůze

21.1.2009

zápis 21.1.09

Zápis z 1. schůze

14.1.2009

zápis1 14.1.09

 

Rok 2008

Název

Datum

Soubor ke stažení

Zápis z 1. schůze

16.1.2008

zápis1 16.1.08

Zápis ze 2. schůze

13.2.2008

zápis2_13.2.08

Zápis ze 3. schůze

12.3.2008

zápis3 12.3.08

Zápis ze 4. schůze

16.4.2008

zápis4 16.4.08

Zápis z 5. schůze

14.5.2008

zápis5 14.5.08

Zápis ze 6. schůze

9.6.2008

zápis6 9.6.08

Zápis ze 7.schůze

18.6.2008

zápis7 18.6.08

Zápis z 8. schůze

30.7.2008

zápis8 30.7.08

Zápis z 9. schůze

10.9.2008

zápis9 10.9.08

Zápis z 10. schůze

8.10.2008

zápis10 8.10.08

Zápis z 11. schůze

5.11.2008

Zápis11 5.11.08

Zápis z mimořádné schůze

12.11.2008

zápis 12.11.08

Zápis z 12. schůze

10.12.2008

zápis12 10.12.08

 

Rok 2007

Název

Datum

Soubor ke stažení 

Zápis z 1.schůze

10.1.2007

zápis1_10.1.07 

Zápis z 2. schůze

7.2.2007

zápis2_7.2.07

Zápis ze 3. schůze

14.3.2007

zápis3_14.3.07

Zápis ze 4. schůze

11.4.2007

zápis4_11.4.07

Zápis z 5. schůze

24.4.2007

zápis5_24.4.07

Zápis ze 6. schůze

9.5.2007

zápis6_9.5.07

Zápis ze 7. schůze

6.6.2007

zápis7_6.6.07

Zápis z 8. schůze

11.7.2007

zápis8 11.7.07

Zápis z 9. schůze

5.9.2007

zápis9 5.9.07

Zápis z 10. schůze

10.10.2007

zápis10 10.10.07

Zápis z 11. schůze

7.11.2007

zápis11 7.11.07

Zápis z 12. schůze

5.12.2007

zápis12 5.12.07Partneři:

Krkonose.cz jilemnicko svazek obcí www.outdoorovekurzy.cz Ziveobce.cz CzechPOINT Krkonoše Rezervační centrum

Tato webová stránka je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb. Prohlášení o přístupnosti webových stránek:

mapa webu | Přihlásit | © 2012 designed by DreamSites.cz

Doporučujeme: Prodej Jezdeckých potřeb a příslušenství pro koně | Pastevní potřeby a technologie pro chov hospodářských zvířat | Morávek - pila, dřevostavby, interiéry z masivu | Lyžařský areál a snowpark - Vítkovice v Krkonoších | Stavebniny Krkonoše - velkoobchod i maloobchod se stavebním materiálem | Oficiální stránky obce Vítkovice v Krkonoších | Paragliding tandem a škola - Černá hora Krkonoše | Prodej a rozvoz paliv, prodej automatických kotlů - | Internetový obchod pro nejmenší - látkové pleny, hračky, biokosmetika | Ubytování v Peci pod Sněžkou - horská bouda | Specialista na Mongolsko - cestovní kancelář |