Úřední deska obce Vítkovice v Krkonoších

 

Název

 

č.j.

Datum

Popis

Návrh závěrečného účtu obce Vítkovice za rok 2018

   

11.6.2019

26.6.2019

Informace

Výkazy obce Vítkovice za rok 2018

   

11.6.2019

26.6.2019

Informace

Inventarizační zpráva obce Vítkovice za rok 2018

   

11.6.2019

26.6.2019

Informace

Výkazy Služeb Vítkovice s.r.o. za rok 2019

   

11.6.2019

26.6.2019

Informace

Výkazy Krkonošská ZŠ a MŠ Vítkovice, příspěvková organizace za rok 2018

   

11.6.2019

26.6.2019

Informace

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vítkovice za rok 2018

   

11.6.2019

26.6.2019

Informace

Nařízení státní vetrinární správy

 

224/2019

5.6.2019

24.6.2019

Nařízení

Opatření obecné povahy

 

210/2019

27.5.2019

12.6.2019

Informace

Návrh závěrečného účtu 2018 Krkonoše - svazek měst a obcí, Vrchlabí

   

20.5.2019

25.6.2019

Informace

Pozvánka na schůzi OZ

   

7.5.2019

16.5.2019

Pozvánka

Návrh rozpočtu Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice na rok 2019

   

7.5.2019

23.5.2019

Informace

Oznámení  o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

   

7.5.2019

25.5.2019

Oznámení

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

   

2.5.2019

2.6.2019

Informace

Návrh na střednědobý výhled rozpočtu Jilemnicko-svazek obcí 2020-2024, Návrh závěrečného účtu 2018

   

30.4.2019

16.5.2021

Informace

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019

 

187/2019

26.4.2019

27.5.2019

Vyhláška

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

    26.4.2019

Oznámení

Výzva k podání připomínek k návrhu opatření obecné povahy, Návrh opatření obecné povahy

 

175/2019

18.4.2019

6.5.2019

Informace

Informativní rozbor pitné vody

   

17.4.2019

15.5.2019

Informace

Pozvánka na schůzi OZ

   

9.4.2019

17.4.2019

Pozvánka

Kontejnery na velkoobjemový domovní odpad a šrot

   

8.4.2019

5.5.2019

Informace

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu ve Vítkovicích

   

8.4.2019

21.4.2019

Informace

Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy

 

152/2019

5.4.2019

5.5.2019

Informace

Informace o počtu a sídle vplebních okrsků

   

2.4.2019

25.5.2019

Informace

Vyhlášení konkurzu na ředitele/ředitelku MŠ Víchová nad Jizerou

   

2.4.2019

30.4.2019

Oznámení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice sociální pracovník, Horní Branná

   

27.3.2019

10.4.2019

Oznámení

Výzva k podání žádosti o poskytnutí příspěvku na obnovu hospodaření na vybraných lučních enklávách evropsky významné lokality Krkonoše

   

21.3.2019

15.4.2019

Informace

Pozvánka na schůzi OZ

   

12.3.2019

20.3.2019

Pozvánka

Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

  108/2019

11.3.2019

Informace

Návrh rozpočtu na rok 2019 - Jilemnicko svazek obcí

   

7.3.2019

23.3.2021

Informace

Pozvánka na schůzi OZ

   

12.2.2019

20.2.2019

Pozvánka

Nová zonace Krkonošského národního parku

   

12.2.2019

26.2.2019

Pozvánka

Projekt "S podporou k lepší péči"

   

5.2.2019

19.2.2019

Informace

Výběrové řízení - koordinátor cílové skupiny  - Jilemnicko - svazek obcí

   

25.1.2019

15.2.2019

Informace

Žádost voliče zapsaného v seznamu pro volby do Evropského parlamentu O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU pro hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, které se uskuteční 24. a 25. května 2019

   

23.1.2019

25.5.2019

Žádost

Úprava cen vodného a stočného pro rok 2019

   

27.12.2018

Informace

Pozvánka na schůzi OZ

   

11.12.2018

19.12.2018

Pozvánka

Návrh střednědobého výhledu Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice, příspěvková organizace na 2020-2021

   

4.12.2018

19.12.2018

Informace

Návrh rozpočtu na rok 2019 obec Vítkovice

   

3.12.2018

19.12.2018

Rozpočet

Kalkulace cen pro vodné a stočné na rok 2019 Conmaco Techniservis s.r.o.

   

3.12.2018

19.12.2018

Informace

Návrh rozpočtu 2019, Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2024 - Krkonoše - svazek měst a obcí, Vrchlabí

 

506/2018

30.11.2018

20.12.2018

Rozpočet

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

 

493/2018

22.11.2018

10.12.2018

Informace

Pozvánka na ustavující zasedání obecního zastupitelstva

   

6.11.2018

15.11.2018

Pozvánka

Žaloba na zpochybnění výsledku voleb do zastupitelstva + Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové

   

6.11.2018

Informace

Aktualizovaný seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků

 

457/2018

30.10.2018

Informace

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vítkovicích

   

16.10.2018

8.11.2018

Informace

Záměr prodeje TATRA 148 CAS

   

12.10.2018

29.10.2018

Záměr

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

   

8.10.2018

24.10.2018

Informace

Posuzování vlivů na životní prostředí - "Špindlerův Mlýn - propojení areálů"

 

403/2018

2.10.2018

18.10.2018

Oznámení

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce

   

17.9.2018

Oznámení

Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR

   

17.9.2018

Oznámení

Pozvánka na schůzi OZ

   

11.9.2018

19.9.2018

Pozvánka

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

 

373/2018

10.9.2018

26.9.2018

Upozornění

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

   

6.9.2018

Informace

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

   

6.9.2018

23.9.2018

Informace

Oznámení hejtmana Libereckého kraje v souvislosti s ukončením doby se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů podle Nařízení Libereckého kraje č. 3/2016

 

357/2018

28.8.2018

Oznámení

Oznámení hejtmana Libereckého kraje v souvislosti s vyhlášením začátku doby se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů podle Nařízení Libereckého kraje č. 3/3016

 

350/2018

21.8.2018

28.8.2018

Oznámení

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

   

20.8.2018

Informace

Doplněná dokumentace vlivů záměru "Špindlerův Mlýn - propojení areálů" na životní prostředí

 

338/2018

14.8.2018

30.8.2018

Informace

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise obce Vítkovice

   

29.7.2018

Informace

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

 

298/2018

24.7.2018

9.8.2018

Informace

Pozvánka  do polské Karpacze

   

13.7.2018

31.7.2018

Pozvánka

Veřejná vyhláška o Novém návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

 

282/2018

11.7.2018

27.8.2018

Vyhláška

Krkonošský parní víkend

   

4.7.2018

Pozvánka

Nabídka nepotřebného vybavení

   

25.6.2018

4.7.2018

Informace

Návrh rozpočtu Krkonošské základní školy a mateřské školy Vítkovice, příspěvková organizace na rok 2018

   

19.6.2018

5.7.2018

Návrh rozpočtu

Záměr směny pozemků

   

18.6.2018

4.7.2018

Záměr

Oznámení o stanovení počtu zastupitelstva obce Vítkovice

   

15.6.2018

Oznámení

Závěrečný účet za rok 2017 a Zpráva o přezkoumání hospodaření - Jilemnicko - svazek obcí

   

12.6.2018

28.6.2018

Informace

Veřejná vyhláška o doručení zprávy o uplatňování územního plánu Vítkovice

  230/2018

7.6.2018

25.6.2018

Vyhláška

Pozvánka na schůzi OZ

   

5.6.2018

13.6.2018

Pozvánka

Návrh závěrečného účtu obce Vítkovice za rok 2017

   

29.5.2018

13.6.2018

Informace

Rozvaha obce Vítkovice za rok 2017

   

29.5.2018

13.6.2018

Informace

Výkaz zisku a ztráty obce Vítkovice za rok 2017

   

29.5.2018

13.6.2018

Informace

Výkaz plnění rozpočtu fin 2-12

   

29.5.2018

13.6.2018

Informace

Příloha

   

29.5.2018

13.6.2018

Informace

Inventarizační zpráva obce Vítkovice za rok 2017

   

29.5.2018

13.6.2018

Informace

Výkazy Služeb Vítkovice s.r.o. za rok 2017

   

29.5.2018

13.6.2018

Informace

Výkazy Krkonošské základní školy a mateřské školy, příspěvkové organizace za rok 2017

   

29.5.2018

13.6.2018

Informace

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vítkovice za rok 2017

   

29.5.2018

13.6.2018

Informace

Vrácení dokumentace vlivů záměru "Špindlerův Mlýn - propojení areálů" na životní prostředí oznamovateli k doplnění

 

211/2018

24.5.2018

11.6.2018

Informace

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnice č. II/286 ve Vítkovicích

  197/2018

21.5.2018

6.6.2018

Informace

Závěrečný účet za rok 2017 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - Krkonoše - svazek měst a obcí

  198/2018

21.5.2018

14.6.2018

Informace

Pozvánka na schůzi OZ

   

11.5.2018

21.5.2018

Pozvánka

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné - obec Vítkovice

   

4.5.2018

4.6.2018

Informace

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018

 

175/2018

27.4.2018

28.5.2018

Vyhláška

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné - CONMACO TECHNISERVIS

   

26.4.2018

11.5.2018

Informace

Vyhlášení konkurzu na místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice

   

17.4.2018

17.5.2018

Informace

Kůrovcová kalamita

   

12.4.2018

30.4.2018

Informace

Kontejnery na velkoobjemový domovní odpad a šrot

   

11.4.2018

7.5.2018

Informace

Pozvánka na schůzi OZ

   

10.4.2018

18.4.2018

Pozvánka

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

   

5.4.2018

22.4.2018

Informace

Informativní rozbor pitné vody

   

4.4.2018

20.4.2018

Informace

Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím

 

127/2018

23.3.2018

23.4.2018

Nabídka

Posuzování vlivů na životní prostředí - "Špindlerův Mlýn-propojení areálů"

 

125/2018

14.3.2018

30.3.32018

Informace

Pozvánka na schůzi OZ

   

13.3.2018

21.3.2018

Pozvánka

Seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků

 

108/2018

9.3.2018

Informace

Návrh rozpočtu na rok 2018 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu2019 - 2023 - Jilemnicko - svazek obcí

   

7.3.2018

23.3.2018

Rozpočet

Výzva k podání připomínek k návrhu opatření obecné povahy

 

70/2018

13.2.2018

1.3.2018

Výzva

Pozvánka na schůzi OZ

   

13.2.2018

21.2.2018

Pozvánka

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření  - Krkonoše - svazek měst a obcí

 

62/2018

7.2.2018

Oznámení

Seznam nepronajatých/nepropachtovaných pozemků ve vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit pro Státní pozemkový úřad

 

65/2018

7.2.2018

17.4.2018

Informace

Městský úřad Jilemnice - rekonstrukce kanceláří EO,OP,CD

   

5.2.2018

Informace

Masarykova mětská nemocnice Jilemnice - zákaz návštěv

   

5.2.2018

Informace

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

 

45/2018

25.1.2018

13.2.2018

Informace

Informace pro voliče     17.1.2108
2.2.2018
Informace

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí

  21/2018

15.1.2018

31.1.2018

Informace

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření - Svazek obcí Jilemnicko

   

11.1.2018

Oznámení

Dražební vyhláška

  12/2018

8.1.2018

12.3.2018

Vyhláška

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu vydané opatřením obecní povahy

 

2/2018

8.1.2018

24.1.2018

Vyhláška

Úprava cen vodného a stočného pro rok 2018

   

3.1.2018

20.1.2018

Informace

Pozvánka na schůzi OZ

   

3.1.2018

10.1.2017

Pozvánka

Informace pro voliče o době a místě konání volby prezidenta

   

27.12.2017

Informace

První zasedání okrskové volební komice

   

15.12.2017

Informace

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místním poplatku za provoz s\stému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

   

15.12.2017

31.12.2017

Vyhláška

Žádost o voličský průkaz pro hlasování ve volbě prezidenta v roce 2018

   

11.12.2017

Žádost

Úřední záznam o osobně podané žádosti voliče o vydání voličského průkazu pro hlasování ve volbě prezidenta v roce 2018

   

11.12.2017

Žádost

Snížení energetické náročnosti KD ve Vítkovicích, č.p. 33

   

7.12.2017

Informace

Pozvánka na schůzi OZ

   

5.12.2017

13.12.2017

Pozvánka

Opatření obecné povahy o omezení vstupu na vybraná místa KRNAP

 

495/2017

1.12.2017

18.12.2017

Opatření

Návrh rozpočtu obce Vítkovice na rok 2018

   

28.11.2017

13.12.2017

Rozpočet

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

   

27.11.2017

27.1.2018

Informace

Střednědobý výhled rozpočtu svazku Krkonoše - svazek měst a obcí, Vrchlabí

 

482/2017

16.11.2017

12.12.2017

Informace

Návrh rozpočtu 2018 svazku Krkonoše - svazek měst a obcí, Vrchlabí

 

482/2017

16.11.2017

12.12.2017

Informace

Pošta ve Vítkovicích

   

14.11.2017

4.12.2017

Informace

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

  474/2017

10.11.2017

27.11.2017

Vyhláška

Dražební vyhláška

 

466/2017

10.11.2017

10.1.2018

Vyhláška

Informace k nabídce pozemků k pronájmu/propachtování - KPÚ pro Liberecký kraj

  449/2017

1.11.2017

23.1.2018

Informace

Pozvánka na schůzi OZ

   

31.10.2017

8.11.2017

Pozvánka

Návrh střednědobého výhledu Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice, příspěvkové organizace na 2019-2020

   

30.10.2017

14.11.2017

Informace

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

  433/2017

18.10.2017

3.11.2017

Vyhláška

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Vítkovice na 2018-2021

   

16.10.2017

7.11.2017

Informace

Rozpočtové opatření č. 6

   

16.10.2017

Informace

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

   

5.10.2017

Oznámení

Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

 

419/2017

3.10.2017

Informace

Pozvánka na schůzi OZ

   

3.10.2017

11.10.2017

Pozvánka

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

   

25.9.2017

 

Informace

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

   

21.9.2017

9.10.2017

Upozornění

Pozvánky na semináře MAS "Přijďte pobejt!"

   

19.9.2017

5.10.2017

Informace

Veřejná vyhláška, návrh opatření obecné povahy

   

18.9.2017

4.10.2017

Vyhláška

Rozpočtové opatření č. 5

   

18.9.2017

Informace

Zrušení místní příslušnosti při vydávání občanského průkazu a cestovního pasu

   

6.9.2017

18.9.2017

Informace

Pozvánka na schůzi OZ

   

5.9.2017

13.9.2017

Pozvánka

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

   

4.9.2017

21.10.2017

Informace

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

   

21.8.2017

3.9.2017

Informace

Žádost o vydání voličského průkazu pro hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

   

21.8.2017

Žádost

Rozpočtové opatření č. 4

   

18.8.2017

Informace

Nabídka pozemků k pronájmu/propachtování ve vlastnictví ČR

 

333/2017

8.8.2017

17.10.2017

Informace

Pozvánka na schůzi OZ

   

4.8.2017

14.8.2017

Pozvánka

 

Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí "Lanová dráha Horní Mísečky - Medvědín, včetně rozšíření sjezdových tratí"

 

316/2017

21.7.2017

7.8.2017

Vyhláška

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky "Snížení energetické náročnosti KD Vítkovice - změna vytápění"

   

4.7.2017

20.7.2017

Rozhodnutí

Vyhlášení konkurzu na místo ředitele ZŠ a MŠ v obci Čistá u Horek

   

3.7.2017

31.7.2017

Informace

Rozhodnutí o vydábí povolení  k provedení stavby "Prodloužení kanalizačního řadu v obci Vítkovice"

 

284/2017

26.6.2017

12.7.2017

Rozhodnutí

Veřejná vyhláška, vyrozumění o skončení dokazování a seznámení s podklady

 

283/2017

23.6.2017

9.7.2017

Vyhláška

Rozpočet Krkonošské základní školy a mateřské školy, příspěvkové organizace na rok 2017

   

15.6.2017

30.6.2018

Rozpočet

Výzva a zadávací dokumentace "Snížení energetické náročnosti kulturního domu ve Vítkovicích č.p. 33 - změna vytápění"

   

12.6.2017

 

Informace

Návrh závěrečného účtu za rok 2016 Jilemnicko-svazek obcí, Zpráva o přezkumu hospodaření, Rozpočtový výhled 2018-2022

   

12.6.2017

27.6.2017

Informace

Pozvánka na schůzi OZ

   

6.6.2017

14.6.2017

Pozvánka

Veřejná vyhláška - oznámení "Lanová dráha Horní Mísečky - Medvědín, včetně rozšíření sjezdových tratí"

 

229/2017

22.5.2017

7.6.2017

Vyhláška

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení bez ústního jednání "Prodloužení kanalizačního řadu v obci Vítkovice"

 

226/2017

22.5.2017

7.6.2017

Oznámení

Sbírka použitého ošacení

   

19.5.2017

5.6.2017

Informace

Závěrečný účet obce Vítkovice za rok 2016

   

15.6.2017

30.6.2018

Informace

Rozvaha obce Vítkovice za rok 2016

   

15.6.2017

30.6.2018

Informace

Výkaz zisku a ztráty obce Vítkovice za rok 2016

   

15.6.2017

30.6.2018

Informace

Výkaz plnění rozpočtu fin 2- 12

   

15.6.2017

30.6.2018

Informace

Příloha

   

15.6.2017

30.6.2018

Informace

Inventarizační zpráva obce Vítkovice za rok 2016

   

15.6.2017

30.6.2018

Informace

Výkazy Služeb Vítkovice s.r.o. za rok 2016

   

15.6.2017

30.6.2018

Informace

Výkazy Krkonošské základní školy a mateřské školy, příspěvkové organizace za rok 2016

   

15.6.2017

30.6.2018

Informace

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vítkovice za rok 2016

   

15.6.2017

30.6.2018

Informace

Návrh závěrečného účtu 2016 Krkonoše-svazek měst a obcí a Zpráva o přezkumu hospodaření 2016

   

16.5.2017

20.6.2017

Informace

Nabídka pozemků Státního pozemkového fondu k pronájmu

 

209/2017

9.5.2017

18.7.2017

Nabídka

Návrh rozpočtu Krkonošská základní škola a mateřská škola Vítkovice

   

9.5.2017

25.5.2017

Návrh rozpočtu

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

   

2.5.2017

3.6.2017

Informace

Rozpočtové opatření č. 3

   

2.5.2017

Informace

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2017

 

201/2017

28.4.2017

29.5.2017

Vyhláška

Kontejnery na velkoobjemový odpad

   

25.4.2017

8.5.2017

Informace

Pozvánka na schůzi OZ

   

24.4.2017

3.5.2017

Pozvánka

Pozvánka na schůzi OZ

   

4.4.2017

12.4.2017

Pozvánka

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

   

3.4.2017

18.4.2017

Informace

Rozbor pitné vody - akce

   

3.4.2017

24.4.2017

Informace

Oznámení záměru "Špindlerův Mlýn - propojení areálů"

 

172/2017

3.4.2017

19.4.2017

Oznámení

Rozpočtové opatření č. 2

   

3.4.2017

Informace

Rozpočtové opatření č. 1

   

15.3.2017

 

Informace

Schválený rozpočet obce Vítkovice na rok 2017

   

15.3.2017

 

Rozpočet

Rozpočtový výhled obce Vítkovice 2015-2021

   

15.3.2017

 

Informace

Návrh rozpočtu na rok 2017 - Jilemnicko svazek obcí

   

13.3.2017

29.3.2017

Rozpočet

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí o umístění stavby: Prodloužení kanalizačního řadu v obci Vítkovice

 

119/2017

9.3.2017

27.3.2017

Rozhodnutí

Pozvánka na schůzi OZ

   

28.2.2017

8.3.2017

Pozvánka

Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

 

96/2017

27.2.2017

 

Informace

Výběřové řízení - MAS "Přijďte pobejt!" - hlavní manažer kanceláře MAS

   

27.2.2017

6.3.2017

Informace

Výběrové řízení  - Město Jilemnice - referent/ka odboru ÚPSŘ

   

27.2.2017

22.3.2017

Informace

Veřejná vyhláška - rozhodnutí - Lanová dráha Horní Mísečky - Medvědín

 

69/207

10.2.2017

27.2.2017

Vyhláška

Změna položky rozpočtové skladby

   

8.2.2017

 

Informace

Mimořádné úřední hodiny podatelny FÚ Jilemnice pro podávání daňových přiznání k dani z příjmů

   

7.2.2017

3.4.2017

Informace

Vyhlášení konkurzu - ZŠ JIlemnice

   

7.2.2017

15.3.2017

Informace

Poplatek za odpady 2017

   

2.2.2017

15.4.2017

Informace

Pozvánka na schůzi OZ

   

31.1.2017

8.2.2017

Pozvánka

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby

 

40/2017

23.1.2017

8.2.2017

Vyhláška

Zákaz návštěv Masarykova městská nemocnice Jilemnice

   

16.1.2017

Oznámení

Zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Lanová dráha Horní Mísečky - Medvědín"

 

24/2017

16.1.2017

1.2.2017

Oznámení

Záměr prodeje

   

12.1.2017

30.1.2017

Záměr

Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

   

12.1.2017

15.3.2017

Informace

Oznámení o výkonu topografických prací

 

22/2017

9.1.2017

25.1.2017

Oznámení

Pozvánka na schůzi OZ

   

3.1.2017

11.1.2017

Pozvánka

Pozvánka na schůzi OZ

   

2.12.2016

12.12.2016

Pozvánka

Návrh rozpočtu obce Vítkovice na rok 2017

   

23.11.2016

9.12.2016

Rozpočet

Návrh rozpočtu na rok 2017 - Krkonoše-svazek měst a obcí

   

14.11.2016

5.12.2016

Rozpočet

Zahájení zjišťovacího řízení k záměru Lanocá dráha Horní Mísečky - Medvědín, včetně rozšíření sjezdových tratí

 

454/2016

10.11.2016

28.11.2016

Informace

Pozvánka na schůzi OZ

   

27.10.2016

7.11.2016

Pozvánka

Seznam odborně způsobilých osob pro kontrolu kotle - Jilemnicko

   

27.10.2016

27.11.2016

Seznam

Informace k revizím kontlů na pevná paliva

   

17.10.2016

17.11.2016

Informace

Záměr prodeje

   

13.10.2016

31.10.2016

Záměr

Pozvánka na schůzi OZ

   

4.10.2016

12.10.2016

Pozvánka

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

   

19.9.2016

2.10.2016

Oznámení

Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

 

363/2016

19.9.2016

 

Informace

Oznámení o době a místě konání voleb do zastaupitelstva kraje

   

19.9.2016

10.10.2016

Oznámení

Upozornění na odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

 

352/2016

8.9.2016

15.11.2016

Upozornění

Záměr prodeje

   

8.9.2016

23.9.2016

Záměr

Pozvánka na schůzi OZ

   

30.8.2016

7.9.2016

Pozvánka

Záměr směny a prodeje

   

30.6.2016

18.7.2016

Záměr

Změna hodin pro veřejnost pošty Vítkovice od 1.8.2016

   

24.6.2016

1.8.2016

Informace

Pozvánka na schůzi OZ

   

21.6.2016

29.6.2016

Pozvánka

Závěrečný účet obce Vítkovice za rok 2015

   

10.6.2016

27.6.2016

Informace

Rozvaha obce Vítkovice za rok 2015

   

10.6.2016

27.6.2016

Informace

Výkaz zisku a ztráty obce Vítkovice za rok 2015

   

10.6.2016

27.6.2016

Informace

Výkaz pro plnění rozpočtu

   

10.6.2016

27.6.2016

Informace

Příloha

   

10.6.2016

27.6.2016

Informace

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 52/2008 Sb. obce Vítkovice

   

10.6.2016

27.6.2016

Informace

Příloha č. 2 k ZEO č. 2/2016

   

10.6.2016

27.6.2016

Informace

Inventarizační zpráva obce Vítkovice za rok 2015

   

10.6.2016

27.6.2016

Informace

Výkazy Služeb Vítkovice s.r.o. za rok 2015

   

10.6.2016

27.6.2016

Informace

Výkazy Krkonošské základní školy a mateřské školy Vítkovice, příspěvková organizace za rok 2015

   

10.6.2016

27.6.2016

Informace

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vítkovice za rok 2015

   

10.6.2016

27.6.2016

Informace

Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05

 

218/2016

2.6.2016

18.6.2016

Oznámení

Záměr prodeje    

20.5.2016

6.6.2016

Záměr

Závěrečný účet za rok 2015 - Krkonoše - svazek měst

   

19.5.2016

9.6.2016

Informace

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

   

13.5.2016

30.5.2016

Informace

Závěrečný účet za rok 2015 Jilemnicko - svazek obcí

   

13.5.2016

13.6.2016

Informace

Pozvánka na schůzi OZ

   

10.5.2016

18.5.2016

Pozvánka

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2016

 

168/2016

29.4.2016

30.5.2016

Vyhláška

Nařízení č. 1/2016 - Rada Města Jilemnice

 

167/2016

28.4.2016

31.8.2016

Nařízení

Pošta - nabídka pracovní příležitosti

   

28.4.2016

10.5.2016

Informace

Město Jilemnice - výběrové řízení - právník/právnička

   

28.4.2016

10.5.2016

Informace

Kontejnery na velkoobjemový domovní odpad a sběr nebezpečného odpadu

 

   

14.4.2016

8.5.2016

Informace

Pozvánka na schůzi OZ

   

5.4.2016

13.4.2016

Pozvánka

Sběr použitého ošacení

   

24.3.2016

10.4.2016

Informace

Zrušení zákazu návštěv v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici

   

21.3.2016

31.3.2016

Informace

Rozpočet 2016 - Jilemnicko - svazek obcí

   

10.3.2016

29.3.2016

Rozpočet

Zákaz návštěv v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici

   

4.3.2016

 

Informace

Pozvánka na schůzi OZ

   

1.3.20216

9.3.2016

Pozvánka

Projekt Pošta Partner

   

17.2.2016

17.3.2016

Informace

Pozvánka na schůzi OZ

   

2.2.2016

10.2.2016

Pozvánka

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

   

15.1.2016

1.2.2016

Vyhláška

Rozšíření úředních hodin pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2016

   

13.1.2016

1.2.2016

Informace

Oznámení o vadání opatření obecné povahy

 

8/16

13.1.2016

29.1.2016

Oznámení

Pozvánka na schůzi OZ

   

5.1.2016

13.1.2016

Pozvánka

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 2/2015

 

529/2015

21.12.2015

6.1.2016

Vyhláška

Upozornění - Přiznáná k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2016

   

17.12.2015

31.1.2016

Upozornění

Veřejná vyhláška

 

525/2015

16.12.2015

4.1.2016

Vyhláška

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Vítkovice v Krkonoších obce Vítkovice

 

513/2015

9.12.2015

10.1.2016

Oznámení

Záměr prodeje

   

8.12.2015

28.12.2015

Záměr

Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením a řízení o změně územního rozhodnutí o umístění stavby

 

487/2015

30.11.2015

16.12.2015

Oznámení

Pozvánka na schůzi OZ

   

24.11.2015

2.12.2015

Pozvánka

Návrh rozpočtu obce Vítkovice na rok 2016

   

16.11.2015

2.12.2015

Rozpočet

Návrh opatření obecné povahy č. 2/2015

 

469/2015

12.11.2015

30.112015

Oznámení

Placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

   

6.7.2015

15.12.2015

Informace

Návrh rozpočtu 2016 - Krkonoše-svazek měst a obcí

   

2.11.2015

24.11.2015

Informace

Pozvánka na schůzi OZ

   

30.10.2015

9.11.2015

Pozvánka

Pozvánka pro žadatele programu Kotlíkové dotace

   

30.10.2015

10.12.2015

Pozvánka

Kotlíkové dotace v Libereckém kraji

   

21.10.2015

31.12.2015

Informace

Výměna průkazů OZP

   

20.10.2015

20.12.2015

Informace

Digitalizace katastrální mapy Vítkovice

 

388/2015

9.10.2015

13.11.2015

Informace

Zájezd do Polska

   

8.10.2015

7.11.2015

Informace

Pozvánka na schůzi OZ

   

29.9.2015

7.10.2015

Pozvánka

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

   

22.9.2015

3.10.2015

Oznámení

Upozornění správy KRNAP

 

363/2015

21.9.2015

6.10.2015

Upozornění

Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

 

361/2015

17.9.2015

 

Informace

Rozhodnutí o vyání stavebního povolení

 

341/2015

14.9.2015

30.9.2015

Rozhodnutí

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů - ČEZ

 

342/2015

14.9.2015

15.9.2015

Upozornění

Veřejná vyhláška

 

346/2015

14.9.2015

30.10.2015

Vyhláška

Obecně závazná vyhláška č.2/2015, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

   

3.9.2015

20.9.2015

Vyhláška

Pozvánka na schůzi OZ

   

25.8.2015

2.9.2015

Pozvánka

Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje o zrušení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

 

322/2015

19.8.2015

3.9.2015

Rozhodnutí

Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

 

313/2015

11.8.2015

19.8.2015

Rozhodnutí

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení bez ústního jednání

 

307/2015

7.8.2015

24.8.2015

Oznámení

Zákaz napouštění bazénů, omezení zalévání a šetření vodou

   

6.8.2015

 

Upozornění

Nabídka pozemků k pronájmu KPÚ pro lib. kraj

 

300/2015

5.8.2015

20.10.2015

Nabídka

Veřejná vyhláška

 

290/2015

23.7.2015

23.8.2015

Vyhláška

Veřejná vyhláška

 

264/2015

2.7.2015

20.7.2015

Vyhláška

Pozvánka na schůzi OZ

   

30.6.2015

8.7.2015

Pozvánka

Pozvánka na schůzi OZ

   

9.6.2015

17.6.2015

Pozvánka

Závěrečný účet za rok 2014 JIlemnicko- svazek obcí

   

4.6.2015

22.6.2015

Informace

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

   

1.6.2015

22.6.2015

Výzva

Závěrečný účet obce Vítkovice za rok 2014

   

1.6.2015

17.6.2015

Informace

Rozvaha obce Vítkovice za rok 2014

   

1.6.2015

17.6.2015

Informace

Výkaz zisku a ztráty obce Vítkovice za rok 2014

   

1.6.2015

17.6.2015

Informace

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

   

1.6.2015

17.6.2015

Informace

Příloha

   

1.6.2015

17.6.2015

Informace

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 52/2008 Sb. obce Vítkovice

   

1.6.2015

17.6.2015

Informace

Inventarizační zpráva obce Vítkovice za rok 2014

   

1.6.2015

17.6.2015

Informace

Výkazy Služeb Vítkovice s.r.o. za rok 2014

   

1.6.2015

17.6.2015

Informace

Výkazy Krkonošské základní a mateřské školy Vítkovice za rok 2014

   

1.6.2015

17.6.2015

Informace

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vítkovice za rok 2014

   

1.6.2015

17.6.2015

Informace

Veřejná vyhláška o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody

 

 

193/2015

20.5.2015

5.6.2015

Vyhláška

Seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků

 

198/2015

20.5.2015

Oznámení

Záměr prodeje

   

19.5.2015

4.6.2015

Záměr

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí

 

184/2015

7.5.2015

25.5.2015

Vyhláška

Závěrečný účet za rok 2014 Krkonoše-svazek měst a obcí

   

7.5.2015

28.5.2015

Informace

Pozvánka na schůzi OZ

   

7.5.2015

18.5.2015

Pozvánka

Veřejná vyhláška

 

169/2015

30.4.2015

1.6.2015

Vyhláška

Kontejnery na velkoobjemový domovní odpad a svoz nebezpečného odpadu

   

24.4.2015

10.5.2015

Oznámení

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe

 

143/2015

13.4.2015

22.6.2015

Oznámení

Záměr prodeje

   

9.4.2015

27.4.2015

Záměr

Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vítkovice

   

9.4.2015

24.4.2015

Vyhláška

Pozvánka na schůzi OZ

   

31.3.2015

8.4.2015

Pozvánka

Veřejná vyhláška

 

116/2015

26.3.2015

10.4.2015

Vyhláška

Rozpočet pro rok 2015 - Jilemnicko-svazek obcí

   

11.3.2015

30.3.2015

Rozpočet

Pozvánka na schůzi OZ

   

3.3.2015

11.3.2015

Pozvánka

Zrušení zákazu návštěv v nemocinici v Jilemnici

   

22.2.2015

28.2.2015

Informace

Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

 

71/2015

17.2.2015

 

Informace

Záměr prodeje

   

12.2.2015

2.3.2015

Záměr

Nabídka pozemků k pronájmu - KPÚ pro Liberecký kraj

   

6.2.2015

20.4.2015

Informace

Pozvánka na schůzi OZ

   

3.2.2015

11.2.215

Pozvánka

Zákaz návštěv - Masarykova městská nemocnice Jilemnice

   

27.1.2015

7.2.2015

Informace

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemotivých věcí

 

38/2015

22.1.2015

22.4.2015

Vyhláška

Záměr pronájmu pozemků na hospodářskou činnost

   

20.1.2015

4.2.2015

Záměr

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní olán povodí Labe"

 

3/2015

6.1.2015

22.1.2015

Oznámení

 Vítkovice v Krkonoších

Tato webová stránka je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb. Prohlášení o přístupnosti webových stránek:

mapa webu | Přihlásit | © 2017 designed by DreamSites.cz